Nordlys Massage® CoachingEn sessionPrislisteLidt om mig

 


Generelt om massagesessionerne

Jeg lægger stor vægt på det unikke i ethvert møde. Ikke to klienter eller massagesessioner er ens. Men alle sessioner følger et bestemt mønster: velkommen, samtale, massage, hvile, kort eftersnak, farvel og måske på gensyn.

En session indledes altid med en fortrolig samtale, der som minimum skal bringe klarhed over klientens fysiske og psykiske state samt informere om sessionens forløb. Samtalen er nødvendig for at kunnne tilpasse og variere massagen så klienten får den optimale behandling - hver gang.

Lindring klinik

Efter hver session skriver jeg journal, som naturligvis er konfidentiel. Journalen er et professionelt værktøj, som sikrer et kontinuerligt flow i klientens forløb. Endvidere sætter journalen på konstruktiv vis fokus på klientens generelle helbredsmæssige situation.

Enhver massagesession tilrettelægges i samarbejde med den enkelte klient, som tager ansvar for sin egen proces.

 

Graviditetsmassage
Fødsel med doula
Spædbørnsmassage
Møllehavevej 12, 3200 Ramløse Tlf: 29 70 17 84 hannah@lindring.net